Welcome to SCSYS’2019!

Dear Colleagues,

Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Technics and Technology – Yambol, Student Council Trakia University, Union of Quality Specialists in Bulgaria, Union of Scientists in Bulgaria – Yambol Branch, Federation of Scientific and Technical Unions – Scientific and Technical Unions – Yambol invite you to take part in
SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND YOUNG STUDENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

under the motto “45 Years of Higher Education – Stara Zagora”, which will be held on
10th and 11th May, 2019 at Faculty “Technics and Technology” – Yambol.

Official languages: English and Bulgarian

INVITATION

Уважаеми колеги,

Факултет “Техника и технологии” – Ямбол, Тракийски университет  – Стара Загора, Студентски съвет при Тракийски университет, Съюз на специалистите по качеството в България, Съюз на учените в България – клон Ямбол, Федерация на научно-техническите съюзи – НТС – Ямбол Ви канят да вземете участие в
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

под мотото „45 години висше образование – Стара Загора“, която ще се проведе на
10 и 11 май 2019 г.във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Официални езици: английски и български

ПОКАНА

Recent Posts